Spływ Czarną Hańczą

Czarna Hańcza to...

Przykładowa trasa z Głębokiego Brodu do Jałowego Rogu lub Rygoli (czas ok. 6 godz.) .
Kontakt do osoby organizującej Bogdan Myszczyński 600 191 227, www.kajakiubociana.pl („Bocian” w Głębokim Brodzie). Odległość z naszego Obiektu do Głębokiego Brodu około 15 km, czas przejazdu 15 min. 

Trasa Gorczyca – Przewięź (trasa około 10 km) spływ kanałem i jeziorami. Spływy kajakowe rzekami suwalszczyzny i Litwy. 
Kontakt do organizatora Andrzej Gobczyński 606457183. www.bialogory.suwalszczyzna.com.pl