Molenna w Gabowych Grądach

Będąc na spływie kajakowym Czarną Hańczą można skorzystać z noclegu w sucharzeczka.eu oraz zobaczyć Molenna staroobżędowców.